Tỷ giá: 3,850
Hotline: 0888198210
Chính sách
Khó khăn về đơn hàng, xuất nhập khẩu giảm mạnh
01/03/2023

Khó khăn về đơn hàng, xuất nhập khẩu giảm mạnh

Hai tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa dự kiến giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu giảm 10,4% và nhập khẩu giảm 16%. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng giảm và đơn hàng xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 tăng 9,8% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 2,3% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Xem chi tiết
Thông báo cập nhật chính sách
20/11/2021

Thông báo cập nhật chính sách

Xem chi tiết
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng
20/11/2021

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Xem chi tiết
Quy Định Về Ký Gửi Hàng Hóa
20/11/2021

Quy Định Về Ký Gửi Hàng Hóa

Xem chi tiết
Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại
20/11/2021

Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại

Xem chi tiết