Tỷ giá: 3,850
Hotline: 0888198210
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Bảo mật thông tin quý khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nguonhang.net. Chúng tôi luôn nỗ lực áp dụng những phương thức bảo mật tốt nhất để quản lý và bảo mật thông tin của quý khách hàng.

Chúng tôi nhận thức được sự tin tưởng mà quý khách thể hiện khi truy cập vào các trang website do nguonhang.net vận hành và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thông báo bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách bằng tính trung thực với mục đích cuối cùng là đem đến những giá trị tốt nhất cho quý khách.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận