Thương mại Việt Trung

Hội nghị giao thương Việt -Trung tại TP Nam Ninh

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhân dịp diễn ra Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư, thương mại Trung Quốc-ASEAN (CABIS) tại Nam Ninh (Quảng Tây-Trung Quốc) do Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN cùng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam, đồng phối hợp tổ chức.
Đọc thêm