Các doanh nghiệp và cá nhân mua hàng rời, hàng lẻ từ Trung Quốc phải hỏi kỹ người bán, đại lý dịch vụ gửi hàng từ Trung Quốc về Việt Nam rằng khi nhận hàng theo phương thức CIF tại cảng Việt Nam, có phải đóng thêm loại phí nào ngoài các phí gọi là tiêu chuẩn chung hay không.
Đọc thêm